Glaukooman havaitseminen

Jotta glaukooma pystyttäisiin toteamaan ja hoitamaan, silmät täytyy tutkia. Silmät kannattaa käydä tarkistuttamassa viimeistään 45-vuotiaana ja sen jälkeen viiden vuoden välein 60-vuotiaaksi asti. Tämän jälkeen tarkistusväli lyhenee kolmeen vuoteen. Jos silmälääkäri löytää tutkimuksissaan jotain tarkemmin seurattavaa tai potilaalla on tunnettuja silmäsairauksien riskitekijöitä seurantaväli voi olla huomattavasti lyhyempikin.

Silmälääkärin tutkimus koostuu esitietojen keruusta sekä erilaisista mittauksista ja tutkimuksista. Jokainen tutkimuksen osa antaa lääkärille tietoa, joka auttaa varmistamaan, että saat mahdollisimman hyvää hoitoa.