Glaukoomatyypit

Glaukoomatyyppejä on monenlaisia, joista kahdesta yleisimmistä löydät lyhyet kuvaukset ohessa.

Avokulmaglaukooma

Avokulmaglaukoomaksi kutsutaan glaukoomaa, jossa silmän kammiokulma on rakenteellisesti normaali. Avokulmaglaukoomassa silmän paine kohoaa, koska kammiokulmaan kehittyy iän myötä ylimääräistä soluvälitila-ainetta, joka ahtauttaa kammiokulman hennon siivilärakenteen.

Avokulmaglaukoomassa näkö alkaa yleensä hävitä kentän keskiosan vierestä ja puutos etenee kentän sekä kentän keskustaa että reunaosia kohti. Ellei sairautta hoideta, näkökenttä kapenee ja silmä hoitamattomana lopulta sokeutuu.

Ahdaskulmaglaukooma

Ahdaskulmaglaukoomassa kammiokulman rakenne on poikkeavan ahdas, johtuen värikalvon painautumisesta kammiokulmaa vasten. Silmälääkäri näkee kammiokulman rakenteen ns. gonioskopiatutkimuksen yhteydessä. Gonioskopiatutkimus tulisikin suorittaa kaikille potilaille, joilla on todettu tai epäillään glaukoomaa.

Jos kammiokulma tukkeutuu, seurauksena voi olla ns. äkillinen glaukoomakohtaus, jossa paine nousee nopeasti ja korkealle. Oireina ovat kova särky silmässä, silmän punoitus sekä näön hämärtyminen. Glaukoomakohtaus hoidetaan silmäsairaalassa.